Second Life Workshop @ ITK

Submitted by Isto Huvila on Sat, 02/23/2008 - 16:19
A workshop together with Kim Holmberg at ITK'08 Conference in Hämeenlinna on April 16 2008. Osallistu työpajaan ja ota Second Life haltuusi! Työpajassa tutustutaan esimerkkien avulla Second Lifen tarjoamiin mahdollisuuksiin opetuksessa ja koulutuksessa ja pohditaan yhdessä uusia opetuksellisia käytäntöjä elämyksellisyyden, läsnäolon ja visualisoinnin sekä dramatisoinnin näkökulmista. Päivän aikana työstetään työpajan vetäjien ja osallistujien kokemusten pohjalta erilaisia tapoja käyttää Second Lifea tehokkaana oppimisympäristönä erityyppisissä koulutustilanteissa ja osana eri alojen opetustoimintaa. Työpajassa ei harjoitella Second Lifen peruskäyttöä. Osallistujilta toivotaan siksi perustietoja Second Lifesta (mikä Second Life on), mutta keneltäkään ei edellytetä sen laajempaa virtuaalimaailmojen käyttökokemusta. Ohjelma 10.00 Alustava luento Second Lifesta ja virtuaalisen kolmiulotteisen maailman tuomista mahdollisuuksista kouluttamisessa ja oppimisessa. 10.30 Teema 1: Virtuaalitilat ja elämyksellisyys oppimisessa. Esitellään session teema jonka jälkeen teeman tarjoamia mahdollisuuksia pohditaan ryhmissä. 12.00 Lounas (omakustanteinen) 13.00 Teema 2: Läsnäolon tunne Second Lifessa. Esitellään session teema jonka jälkeen teeman tarjoamia mahdollisuuksia pohditaan ryhmissä. 14.30 Tauko 14.50 Teema 3: Mahdollisuudet visualisointiin ja dramatisointiin. Esitellään session teema jonka jälkeen teeman tarjoamia mahdollisuuksia pohditaan ryhmissä. 16.20 – 17.00 Keskustelua ja yhteenveto Ilmoittautuminen http://www.hameenkesayliopisto.fi/itk Lisätietoa http://www.hameenkesayliopisto.fi/itk/documents/SecondLife_001.pdf http://www.hameenkesayliopisto.fi/itk/