Second Life opetuksessa ja koulutuksessa Asiantuntijakurssi, 5 op

Submitted by Isto Huvila on Thu, 01/28/2010 - 12:50

Kurssilla syvennytään Second Life –virtuaalimaailman käyttöön käytännön opetus ja koulutustyössä. Second Life –ympäristö nähdään kurssilla välineenä ja pääpaino on tämän ympäristön tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä. Kurssilla painotetaan henkilökohtaisen tuen ja ohjauksen merkitystä sekä ryhmässä oppimista ja ryhmältä oppimista. Kurssille on varattu aikaa osallistujien kahdenkeskiseen ohjaukseen ja projektien toteuttamisen tukemiseen ja arvioimiseen.

 

Kurssilla käytetään opetusmuotoja, joita osallistujat voivat käyttää omassa opetuksessaan tai muissa Second Lifeen liittyvissä projekteissaan. Kurssi tarjoaa samalla osallistujille omakohtaisia kokemuksia siitä mitä oppiminen ja opettaminen Second Lifessa voi olla. Tästä syystä kurssilla panostetaan Second Lifen käyttöön eri tilanteissa ja koulutuksen eri vaiheissa.

 

Kurssiin kuuluu yksi Turussa järjestettävä lähiopetuspäivä, jonka aikana tutustutaan Second Lifen perusteisiin. Lähiopetuspäivän lisäksi kurssilla on runsaasti lähiopetusta Second Lifessa. Pidemmälle ehtineet voivat suorittaa kurssin kokonaan virtuaalisesti Second Lifessa.

 

Kurssin järjestää Åbo Akademin Informaatiotutkimuksen laitos. Kurssille on rajoitetusti paikkoja ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssin sisältö

Kurssi on jaettu neljään osioon:

 

  1. Second Lifen perusteet (lähiopetuksena Turussa)
  2. Second Life opetuskäytössä: teoriaa ja käytäntöä
  3. Osallistujien oman koulutusprojektin suunnittelu  
  4. Osallistujien oman projektin toteutus, kehittäminen ja arviointi

Opetusmuodot: harjoitukset, henkilökohtainen ohjaus, luennot, projektityö, kirjallisuus ja kirjallinen raportti.

Aikataulu

Maaliskuu-Toukokuu 2010, vkot 11-19.

 

Viikko 11: Lähiopetuspäivä Turussa 19.3 kello 10-17.

 

Lähiopetuspäivän ohjelma:

10-12 Luento (kaikki osallistuvat, joko paikan päällä tai Second Lifessa)

12-13 Lounas (omakustanteinen)

13-17 Second Lifen alkeet vasta-alkajille (avatar, käyttöliittymä, liikkuminen, navigoiminen, kommunikointi, virtuaalinen maa, ryhmät, jne)

 

Viikko 12: Rakentamisen ja skriptauksen alkeet. Ajat ilmoitetaan myöhemmin.

 

Viikko 13: Luentoja 30.3 kello 10-12 ja 1.4 kello 10-12

 

Viikot 14-15: Kahdenkeskistä ohjausta osallistujien kanssa erikseen sovittuina aikoina.

 

Viikko 16: Kiertokävelyjä Second Lifessa. Tutustutaan mielenkiintoisiin paikkoihin. Ajat ilmoitetaan myöhemmin.

 

Viikko 17: Vierasluento Second Lifen opetusmahdollisuuksista. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

 

Viikot 14-19: Itsenäistä työskentelyä omien projektien kanssa.

 

Viikko 18-19: Q&A tunteja. Tarkemmat ajankohdat sovitaan yhdessä osallistujien kanssa.

 

Viikko 19: Projektien esittelyjä ja loppukeskustelu 14.5 kello 9-12.

 

Osallistujien omat projektityöt raportoidaan kirjallisesti ja raporttien deadline on 14.6.2010.

 

Yhteensä 21 h kontaktiopetusta.

Hinta

Hinta: 350 euro / osallistuja

Kouluttajat

Kim Holmberg, Isto Huvila ja Katja Hilska-Keinänen (Åbo Akademi). Holmbergilla ja Huvilalla on laaja kokemus Second Lifen opetuskäytöstä ja Second Life kouluttajakoulutuksesta. He olivat ensimmäiset Second Lifea suomalaisissa yliopistoissa käyttäneet opettajat. Katja Hilska-keinänen toimii kurssilla tuutorina.

Yhteystiedot ja ilmoittautumiset

Ilmoittautumiset 1. maaliskuuta mennessä Katja Hilska-Keinänen, khilska@abo.fi

Kysymyksiin vastaa: Kim Holmberg, Informationsförvaltning vid Åbo Akademi, etunimi.sukunimi@abo.fi, puh. 045-6754444