Bibliotekarien, biblioteks- och informationsvetenskap och digital humaniora