CfP: CAA-SE conference in Lund Dec 2-4, 2013

Submitted by Isto Huvila on Wed, 09/25/2013 - 08:13

Quoting https://sites.google.com/site/caasweden/konferens-2013

"CAA Sverige är en officiell del av internationella CAA (Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology) och den andra nationella konferensen kommer att äga rum i Lund. Vi vill härmed bjuda in alla intresserade av användningen av digitala redskap inom arkeologi till en givande konferens.

Årets konferens arrangeras i samarbete med ArkDIS-projektet samt HumLab vid Lunds universitet och stöds med medel från Crafoordska stiftelsen.

Deltagaravgifter är 750 kr inklusive moms, 375 kr för studerande (max 25 personer till studerandepris). I deltagaravgiften, som är självkostnadspris, ingår fika och lunch konferensens tre dagar. För deltagande i konferensmiddagen på tisdag kväll tillkommer ytterligare 710 kr per person, vilket man kan välja till vid registreringen.

Idag har vi förslag på följande sessioner, men vill gärna ha fler. Exempel på ämnen som kommer tas upp under konferensen är:

  • 3D inom arkeologi
  • Laserskanning
  • Geofysiska prospekteringsmetoder
  • GIS-analyser
  • Databaser och program
  • Förmedling
  • Lagring av data

Måndag och tisdag hålls sessioner och keynote föreläsningar (Sofia Pescarin, CNR ITABC Rom och Philip Verhagen, Vrije Universiteit Amsterdam).

Den tredje konferensdagen är förlagd till IKDC (Ingvar Kamprad Design Centrum), Lunds universitet. Till den dagen planeras sessioner och workshops samt besök och visningar i Virtual Reality-labbet i mindre grupper.

Vill du hålla ett föredrag så är sista dag för anmälningar måndag 14 oktober. Skriv ett abstrakt på max 500 ord och ange om du vill hålla ett långt föredrag (25 min) eller ett kort (15 min) inklusive frågor. Anmälningar och inlämning av abstracts sker via: http://konferens.sol.lu.se/caa-se-2013/platser/

Varmt välkomna till årets konferens!

Daniel Löwenborg, Karin Lund, Per Stenborg, Fredrik Larsson, Bodil Petersson, Nicolo Dell’Unto