Bibliotek 2.0 symposium i Åbo

Submitted by Isto Huvila on Tue, 03/16/2010 - 10:19

Forskningsprojektet Library 2.0 – a new participatory context vid ämnet Informationsförvaltning vid Åbo Akademi ordnar seminarium och workshop den 15.-16.4.2010. Seminariet samlar experter från de nordiska länderna för att diskutera fenomen kring Bibliotek 2.0 och Webben 2.0 samt om hur de påverkar verksamheten vid bibliotek, informationstjänster och den vetenskapliga forskningen. Under seminariet uppträder en mängd internationellt uppmärksammade specialister som t.ex. Esben Fjord (Gladssaxe Bibliotek, Danmark), Jaakko Sannemann, (Entresse bibliotek), Hanna Carlsson (Lunds Universitet) och Jouni Nevalainen (Aalto university library).

 

Programmet finns på http://library2pointoh.fi/2010/03/11/symposium-bibliotek-20-–-deltagarkultur-i-forandring/