Eurooppalainen COST-ARKWORK -verkosto tutkii arkeologista työtä ja tiedontuotantoa

Year of Publication
2017
Journal
Muinaistutkija
Number of Pages
57–59
Short Title
European COST-ARKWORK network studies archaeological work and knowledge production
Refereed Designation
Non-Refereed
Taxonomy terms
File attachment