Länkad data på fältet: från fältdokumentation och rapportering till dokumentationskontinuum

Submitted by Isto Huvila on Mon, 06/25/2012 - 13:55
Attachment Size
Huvila2012f.pdf 106.21 KB